عنوان سایت
دوشنبه 30بهمن 1396
  اخبار سازمان
نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
نشست علمی "بررسي زواياي پنهان تصميم ترامپ در خصوص مسئله فلسطين و سناريوهاي پيش روي غرب و ج ...
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
نشست هم اندیشی اعضای اتاق فکر سازمان بسیج اساتید با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی
تجمع اعتراض آمیز اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه بیرجند بر علیه سخنان توهین آمیز ترامپ
بیانیه بسیج اساتید خراسان جنوبی علیه سخنان توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا
  اخبار برگزیده
نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
نشست علمی "بررسي زواياي پنهان تصميم ترامپ در خصوص مسئله فلسطين و سناريوهاي پيش روي غرب و ج ...
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
نشست هم اندیشی اعضای اتاق فکر سازمان بسیج اساتید با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی
تجمع اعتراض آمیز اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه بیرجند بر علیه سخنان توهین آمیز ترامپ
بیانیه بسیج اساتید خراسان جنوبی علیه سخنان توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا
  اخبار عمومی
نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
بیانیه
نشست علمی "بررسي زواياي پنهان تصميم ترامپ در خصوص مسئله فلسطين و سناريوهاي پيش روي غرب و ج ...
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
نشست هم اندیشی اعضای اتاق فکر سازمان بسیج اساتید با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی
تجمع اعتراض آمیز اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه بیرجند بر علیه سخنان توهین آمیز ترامپ
بیانیه بسیج اساتید خراسان جنوبی علیه سخنان توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا
  اخبار دانشگاهها
نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
نشست علمی "بررسي زواياي پنهان تصميم ترامپ در خصوص مسئله فلسطين و سناريوهاي پيش روي غرب و ج ...
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
نشست هم اندیشی اعضای اتاق فکر سازمان بسیج اساتید با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی
تجمع اعتراض آمیز اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه بیرجند بر علیه سخنان توهین آمیز ترامپ
بیانیه بسیج اساتید خراسان جنوبی علیه سخنان توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا