عنوان سایت
سه شنبه 4اردیبهشت 1397
  اخبار سازمان
برگزاری گردهمایی ایثارگران دانشگاه های مرکز استان در دانشگاه بیرجند
نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
نشست علمی "بررسي زواياي پنهان تصميم ترامپ در خصوص مسئله فلسطين و سناريوهاي پيش روي غرب و ج ...
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
نشست هم اندیشی اعضای اتاق فکر سازمان بسیج اساتید با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی
تجمع اعتراض آمیز اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه بیرجند بر علیه سخنان توهین آمیز ترامپ
  اخبار برگزیده
برگزاری گردهمایی ایثارگران دانشگاه های مرکز استان در دانشگاه بیرجند
نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
نشست علمی "بررسي زواياي پنهان تصميم ترامپ در خصوص مسئله فلسطين و سناريوهاي پيش روي غرب و ج ...
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
نشست هم اندیشی اعضای اتاق فکر سازمان بسیج اساتید با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی
تجمع اعتراض آمیز اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه بیرجند بر علیه سخنان توهین آمیز ترامپ
  اخبار عمومی
برگزاری گردهمایی ایثارگران دانشگاه های مرکز استان در دانشگاه بیرجند
نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
بیانیه
نشست علمی "بررسي زواياي پنهان تصميم ترامپ در خصوص مسئله فلسطين و سناريوهاي پيش روي غرب و ج ...
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
نشست هم اندیشی اعضای اتاق فکر سازمان بسیج اساتید با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی
تجمع اعتراض آمیز اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه بیرجند بر علیه سخنان توهین آمیز ترامپ
  اخبار دانشگاهها
برگزاری گردهمایی ایثارگران دانشگاه های مرکز استان در دانشگاه بیرجند
نشست هم اندیشی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
نشست علمی "بررسي زواياي پنهان تصميم ترامپ در خصوص مسئله فلسطين و سناريوهاي پيش روي غرب و ج ...
کرسی-وحدت-حوزه-دانشگاه
نشست هم اندیشی اعضای اتاق فکر سازمان بسیج اساتید با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی
تجمع اعتراض آمیز اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه بیرجند بر علیه سخنان توهین آمیز ترامپ